Raport o stanie Miasta Radomska za rok 2023

Prezentuję Państwu Raport o Stanie Miasta, czyli publikację zawierającą dane o mieście, a także informacje na temat zadań zrealizowanych w 2023 roku.

Rok ten przebiegał pod znakiem inwestycji w różnych obszarach funkcjonowania naszego miasta: drogi, obiekty sportowe, nowe tereny zielone, gospodarka. W 2023 roku udało się zrealizować oraz rozpocząć wiele kluczowych inwestycji drogowych. Należy tu wskazać przede wszystkim inwestycje z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Funduszu „Polski Ład” edycja I, czyli wyremontowanie i przebudowę ponad 30 ulic na osiedlu Kowalowiec i Adama Mickiewicza. To także remont ul. Obrońców Westerplatte, Stodolnej i Wilsona. Warto wspomnieć o dalszej modernizacji oświetlenia ulicznego, budowie nowoczesnych wiat przystankowych oraz elementów poprawy bezpieczeństwa, czyli doświetlenie i wyniesienie kolejnych przejść dla pieszych.

Powstały nowe obiekty sportowe: ogólnodostępny i wielofunkcyjny kompleks przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 oraz Centrum Sportowe przy PSP nr 9. Zwiększyły one dostęp mieszkańców do nowoczesnej bazy sportowej oraz możliwości organizacji różnorodnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.

W 2023 roku udało się oddać mieszkańcom nowe tereny zielone. Zdegradowane „Glinianki” stały się największym parkiem w mieście, który zachwyca radomszczan oraz gości odwiedzających nasze miasto. A nowy park przy ul. Jagiellońskiej, stał się miejscem nie tylko rekreacji ruchowej dla ludzi i zwierząt, ale także przestrzenią do odpoczynku wśród miejskiego zgiełku. Inwestowanie w zieleń, zakładanie nowych parków i skwerów sprzyja bioróżnorodności, tworząc bardziej komfortowe warunki do życia, sprzyjając społecznej integracji.

To tylko kilka przykładów, które pokazują, jak bardzo ważna jest wygoda i satysfakcja mieszkańców Radomska z życia w naszym mieście. Prowadzone inwestycje są zauważone i doceniane przez mieszkańców. Działania w wymienionych oraz innych obszarach, są i będą kontynuowane w kolejnych latach. Już dziś można wskazać kilkadziesiąt inwestycji rozpoczętych w 2023 roku, a które sukcesywnie będą wykonywane i oddawane mieszkańcom.

Wciąż także poszerzamy możliwości inwestycyjne w naszym mieście tworząc nowe tereny dla dużych firm, ale także lokalnych przedsiębiorców. W 2023 roku udało się pozyskać blisko 70 mln zł na rozbudowę dróg w strefie przemysłowej z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” edycja VII. Przedsięwzięcie to z pewnością przyczyni się do umocnienia pozycji miasta, jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i inwestowania.

Przedstawiony Państwu Raport wydawany jest cyklicznie i został przygotowany w formie czytelnej strony internetowej. Dzięki temu dokumentowi możemy spojrzeć na nasze miasto szerzej, obserwować zachodzące zmiany, wskazywać kierunki rozwoju czy ocenić zaangażowanie mieszkańców. Wierzę, że podejmowane działania zmierzają w dobrym kierunku, eliminując zagrożenia oraz gwarantując dalszy rozwój Radomska, jako miasta przyjaznego, bezpiecznego
i nowoczesnego.

Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska