Raport o stanie Miasta Radomska za rok 2020

Drodzy Mieszkańcy

Miasto Radomsko ma potencjał infrastrukturalny i społeczny, pamięta i nawiązuje do swojej bogatej historii i tradycji, mieszkają tutaj kreatywni przedsiębiorczy ludzie. Między innymi o tym mówi „Raport o stanie miasta za rok 2020”, mimo że dotyczy trudnego czasu pandemii koronawirusa, z którą zmaga się cały świat.

W trudnych warunkach nie zaniedbaliśmy jednak inwestycji i innych działań wpływających na rozwój naszego miasta, realizując założenia budżetu czy korzystając z zewnętrznych środków finansowych, zarówno unijnych jak i krajowych. Pod tym względem patrzę optymistycznie również na rok 2021. Mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych przekazałem radnym proinwestycyjny budżet, zakładający wydatki inwestycyjne na poziomie 44 mln zł, i został on przyjęty. Priorytetem dla mnie są też ważne zadania związane z rewitalizacją i ograniczeniem niskiej emisji pokazujące zaangażowanie radomszczan, a które będziemy realizować.

Prezentuję państwu „Raport o stanie miasta za rok 2020” w formie przejrzystej strony internetowej. W dobie postępującej cyfryzacji, zrezygnowaliśmy z wersji drukowanej. Przyświeca nam idea SMART CITY – miasta inteligentnego, przyjaznego mieszkańcom, twórczego i dynamicznego, miejsca idealnego do pracy i wypoczynku, gdzie na pierwszym miejscu stawia się zdrowie i pogodne nastawienie do życia, a nowoczesna infrastruktura, komunikacja i czyste środowisko idą zawsze w parze. Sprostamy tym wyzwaniom tylko jako silna i nowoczesna wspólnota.

W związku z pandemią w 2020 roku podjęliśmy działania, także ograniczenia, mające na celu zminimalizowanie zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim radomszczanom. Wprowadziliśmy program pomocy dla lokalnych firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu obostrzeń obowiązujących w kraju.
Niestety musieliśmy odwołać bądź ograniczyć imprezy kulturalne i rekreacyjne (np. Dni Radomska), nie udało się wprowadzić nowych formatów (okolicznościowe jarmarki na odnowionym fragmencie ulicy Reymonta). Nie odbyła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego. To wydarzenia ważne, integrujące mieszkańców, tworzące społeczeństwo obywatelskie i budujące wspólnotę, z których zrezygnowaliśmy, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Wrócimy do nich, gdy globalnie pokonamy pandemię. Oby, po powszechnej akcji szczepień, już w 2021 roku.

Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska

Skip to content